#ένα ακόμη εγώ

Μια ακόμα εκδοχή του εγώ
Μια ακόμα εκδοχή του εγώ

Τη χθεσινή ερώτηση διαδέχεται η σημερινή απάντηση. Πάλι εγώ είμαι, εμείς είμαστε, ίσως μόνο σε ένα ελάχιστα διαφορετικό (θέλω να…

@