ΓΕΙΑ ΣΑΣ!
Είμαστε οι UPMESS ένα βραβευμένο δημιουργικό γραφείο στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες branding και design για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.


UPMESS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημιουργικού σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας, συσκευασιών, εντύπων, ιστότοπων, ηλεκτρονικών εφαρρμογών, διαφημιστικών καταχωρήσεων αλλά και περιβαλλοντικών γραφικών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλα τα δημιουργικά βήματα από τη σύλληψη έως την υλοποίηση ενός project, όπως concept, σχεδιασμός, εικονογράφηση, φωτογράφιση, art direction, παραγωγή αλλά και web design & development. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών (φωτογράφους, εικονογράφους, τυπογράφους, developers, ΙΤ κλπ).

UPMESS SERVICES
We offer comprehensive services for creative design such as branding, packaging, publishing, web design, application design, and environmental design. Our services portfolio includes all the creative steps from conception to realization such as conception, design, illustration, photography,  art direction and web design – development. Thus, we collaborate with a wide range of professionals (photographers, illustrators, printer, developers, IT etc).

 

 

@