Φάτε, πιείτε και γελάστε

Date : October 12, 2017
Comments :

 

~ΦΑΤΕ, ΠΙΕΙΤΕ & ΓΕΛΑΣΤΕ~
Το σημερινό “Everydayness” είναι ο συνδυασμός 2 σκέψεων. Η μία σκέψη είναι της Χαράς Ορφανίδου (που δεν γνωρίζω προσωπικά, αλλά είδα ένα post της στο instagram που έλεγε “Χαμογελάστε ρε. Αύριο μπορεί να σας πέσει το μπροστινό δόντι”). Η άλλη ήταν η δική μου σκέψη όπου θυμήθηκα εκείνο το τέλειο, σκοτεινό δημοτικό τραγούδι που λέει “Φάτε πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγυρνά“. Για κάποιον λόγο, ο συνδυασμός με διασκέδασε πολύ!

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~EAT, DRINK & LAUGH~
Today’s “Everydayness” is the combination of 2 thoughts. One is Chara’s Orfanidou thought (whom I don’t know personally, but I saw that post of hers on Instagram that went like that: “Smile! Tomorrow you may lose your front tooth”). The other was my own thought where I remembered that perfect, dark, folk song that says, “Eat and drink and have fun, those who pass on the other side never come back.” For some reason, the combination entertained me a lot!

“Everydayness” is my graphic diary.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@