Ταπηροκρανίωση

Date : October 5, 2017
Comments :

 

~ΤΑΠΗΡΟΚΡΑΝΙΩΣΗ~
Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια μόνιμη φόρα. Όλοι λίγο-πολύ καμία φορά παίρνουμε φόρα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία κακομαθημένων (να το πω), θρασέων (να το πω) ή καβαλημένων ανθρωπαρίων που -με μαθηματική ακρίβεια- σε κάνουν να παθαίνεις ΤΑΠΗΡΟΚΡΑΝΙΩΣΗ!!! Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί βέβαια και δεν ξεσπάμε στο σπίτι 😉

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~ITOOKTHEMTOTHESKULL~
OMG, how on earth will I translate that! Sorry in advance…
First of all, I must say that this translation is really funny for a Greek.
So, “I took them to the skull” is an expression we use in Greece to say that we are terribly pissed off.

There are some people who are permanently brash. Everybody, more or less, becomes brash occasionally. But what I am talking about is that particular category of permanently spoiled (shall I say?), audacious (shall I say?) or simply selfish little humans, who with mathematical precision make you become an “ITOOKTHEMTOTHESKULL” person. On the other hand, fortunately, they exist so we don’t have to vent at home.

“Everydayness” is my graphic diary.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@