Παύση

Date : September 24, 2017
Comments :

 

~ΠΑΥΣΗ~
Όλοι κάποιοι φορές θέλουμε να πατήσουμε το pause. Μα, αν δεν ήταν απαραίτητο, δεν θα υπήρχε αυτό το κουμπί. Να παγώσουμε την εικόνα και μέχρι να γυρίσουμε να μην έχει προχωρήσει η σκηνή, να μην χάσουμε το τραγούδι, την εξέλιξη. Αλλά, λίγο, έτσι… μισό λεπτό…. επιστρέφω….               έ ε ε ε ε ρ χ ο μ α ι…..           σ  ε      λ     ί      γ      ο     – ο           ο                  ο

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~PAUSE~
We all need to pause sometimes. If that button wasn’t necessary, it wouldn’t have existed. We need to freeze the picture and until we get back, not to miss the scene, the song, the plot. But…. just a minute…. I’ll be back s o o n …..         c   o   m   i   n   g  !….         i   n            a            w     h      i      l       e           -e        e           e

“Everydayness” is my graphic diary.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@