Ο στόχος

Date : October 22, 2017

 

~Ο ΣΤΟΧΟΣ~
Α. Το σημείο προς το οποίο κατευθύνει κάποιος το βλήμα, τη βολή για να χτυπήσει.
Β. Για κάποιον ή για κάτι προς το(ν) οποίο κατευθύνεται μια επιθετική, εχθρική συμπεριφορά.
Ανά πάσα στιγμή κι εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να γίνεις ο στόχος. Το νου σου!

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~THE TARGET~
A. The point to which someone is pointing the missile, the shot to strike.
B. For someone or something to which an aggressive, hostile behavior is directed.
At any time and where you are not expecting it, you may become the target. So, be aware!

“Everydayness” is my graphic diary.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@