Η χαλαριότητα

Date : October 10, 2017

 

~Η ΧΑΛΑΤΙΟΤΗΤΑ~
“Η χαλαριότητα είναι η μισή αρχοντιά” μου είπε κάποια μέρα ο συνεργάτης μου. Είπα να το φτιάξω και σε πόστιτ, να το κολλήσω παντού, για να μην το ξεχνάω. Ειδικά αυτό το διάστημα…

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~LOOSENESS~
“Looseness is half nobility”, my partner at work said once. So I said to draw it, then print it on post-its and stick it everywhere just not to forget. Especially this period…

“Everydayness” is my graphic diary.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@