Ζωικό βασίλειο

Date : October 17, 2017

 

~ΖΩΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ~
Καθε μέρα βλέπω όλο και πιο ξεκάθαρα αυτό που λένε ότι οι ανθρωποι έχουμε χαρακτηριστικά από κάποια ζώα. Πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι ανήκουμε σε παραπάνω από ένα είδη. Εγώ δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Για τον εαυτό μας είναι πιο δύσκολο να πούμε. Για κάποιους ανθρώπους γύρω μας είναι πιο εύκολο να πούμε.

Το “Everydayness” είναι το γραφιστικό μου ημερολόγιο.


~ ANIMAL KINGDOM ~
Every day I see more and more clearly what they say that humans have characteristic of some animals. Many times we realize we belong to more than one species. I have not cleared yet. For ourselves, it is harder to say. For some people around us, it’s easier to say.

“Everydayness” is my graphic diary.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

@